Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Rong biển ăn liền 30gr

40.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 50gr

50.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Rong sụn

65.000 

Hải Sản Miền Trung

Rau câu chân vịt Lý Sơn

100.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 100g

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển tóc tiên

120.000