Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Muối ớt đỏ (lớn)

35.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Mắm cá cơm 500gr Trâm Anh

60.000 
Hết hàng

Mắm Miền Trung

Mắm cá rò 500gr Trâm Anh

60.000 
Hết hàng

Đặc Sản Miền Trung

Mắm Nêm Quà Miền Trung

60.000 

Mắm Miền Trung

Mắm rò PT

60.000 

Mắm Miền Trung

Mắm ruốc 200gr Dì Cẩn

60.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Mắm tép chua 500gr Trâm Anh

60.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Tôm chua nõn nhỏ

65.000 
70.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Mắm Tôm Chua Quà Miền Trung

70.000 
80.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Cá Giò Dì Cẩn

80.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Dưa DC

80.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Nêm Dì Cẩn

80.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Tôm Chua 500g Dì Cẩn

80.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Tôm chua nõn lớn đặc biệt (VC)

100.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Tôm chua nõn lớn đặc biệt

100.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Ruốc 500g Dì Cẩn

110.000 
Hết hàng
150.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Nước Mắm Nam Ô ĐN40 500mlx2

190.000 
Hết hàng

Mắm Miền Trung

Nước Mắm Nam Ô HT40

220.000