Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu bầu đá 460ml

32.000 

Tinh Dầu - Thảo Mộc

Chè Dung

45.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cà Gai Leo

45.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa

Được xếp hạng 3.00 5 sao
45.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu bầu đá 500ml (Nếp)

50.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Dây Khổ Qua Rừng

55.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Táo Mèo 300ml

60.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà cung đình G8

60.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Trà Sâm Dứa Túi Lọc

65.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa (6 gói)

70.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Trà Sâm Dứa Thiên Việt

70.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cung Đình Huế G9

75.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Ong Khoái 300ml

80.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê Voi Voi 500g

90.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Thái Nguyên 200g

90.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Bầu Đá 1lit (nếp)

95.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Táo Mèo 500ml

Được xếp hạng 3.00 5 sao
95.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Dây Thìa Canh

100.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Thảo Dược 26 Vị

100.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Dây

110.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Ong Khoái 500ml

Được xếp hạng 1.00 5 sao
120.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà hoa các loại

120.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Mẫu Hậu 500g

130.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cung Đình G9 500g

135.000 
140.000 

Thảo mộc

Cao Hà Thủ Ô

150.000 

Thảo mộc

Cao Lá Chó Đẻ

150.000 

Thảo mộc

Cao lá vằng 500g

150.000 

Rượu Bầu Đá - Hồng Đào

Thang thuốc Amacong nhỏ

150.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê Arabica 250g (Me)

150.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Ba Kích 500ml

150.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu bầu đá hồ lô

150.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Nhàu Noni 250g

150.000 

Thảo mộc

Viên Hà Thủ Ô

160.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Olong PN 100g

160.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê hạt Robusta con chồn vàng

170.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Lài Vàng thượng hạng

170.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Quý Phi 12 gói

170.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê hạt CuLi con chồn vàng

180.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Amacông 500ml

180.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Minh Mạng 12 gói

185.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê con chồn vàng 500g

190.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu bầu đá (ấm kều)

190.000 
190.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu bầu đá (ấm rồng)

190.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Bầu đá cổ trúc

190.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Hồng Đào hồ lô 350ml

190.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Khởi Dương Ba Kích

190.000 

Rượu Bầu Đá - Hồng Đào

Chuối hột rừng

200.000 

Rượu Bầu Đá - Hồng Đào

Thang ngâm rượu Minh Mạng nhỏ

200.000 
Được xếp hạng 3.67 5 sao
200.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Bầu đá Bính Tuất

200.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Hồng Đào sứ

205.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cung Đình G10 20 gói

210.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu bầu đá (ấm thuyền)

Được xếp hạng 4.00 5 sao
220.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Bầu đá Hắc Long1

230.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Rượu Bầu Đá Thần Long

230.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê hạt con chồn vàng Arabica

240.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê chồn cao cấp (đen)

240.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Cà phê chồn cao cấp (đỏ)

240.000