Hải Sản Miền Trung

Cá nục khô

50.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng

Được xếp hạng 1.00 5 sao
50.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong sụn

65.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chỉ vàng

75.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bống khô 250gr

80.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm khô

80.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Đét Khô

85.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Mối Khô

85.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá đù khô

90.000 

Hải Sản Miền Trung

Tép khô

90.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá chuồn khô

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Rau câu chân vịt Lý Sơn

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 100g

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chuồn khô 500g

Được xếp hạng 5.00 5 sao
120.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá khoai khô 500gr

120.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển tóc tiên

120.000 

Hải Sản Miền Trung

Vi cá đuối tẩm đặc biệt 250g

120.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Sủng Sỉnh

125.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Hố Khô

130.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bống một nắng 300g

140.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm rút xương 200gr

140.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Đét Khô 500g

140.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Mối Khô 500gr

140.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bò khô đặc biệt 500gr

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bống khô 500gr

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chỉ vàng đặc biệt 500gr

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm khô 500g

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm sữa 500gr

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Mù U Khô 500g

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Tép khô

150.000 

Hải Sản Miền Trung

Khô cá thu cỏ 500g

160.000 

Hải Sản Miền Trung

Lươn biển khô 500g

160.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Hàm Ếch 500g

180.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Khoai Khô đặc biệt 500g

180.000 

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô nhỏ 250g

Được xếp hạng 5.00 5 sao
210.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Bống một nắng 500g

220.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong Nho tách nước

220.000 

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô lớn 250g

250.000 

Hải Sản Miền Trung

Chả Cá Lý Sơn

300.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm rút xương 500gr

330.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá thu 1 nắng đặc biệt

340.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Bào ngư 220gr

390.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực khô câu A3

400.000 

Hải Sản Miền Trung

Sá Sùng

400.000 

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô nhỏ 500g

420.000 

Hải Sản Miền Trung

Vi cá mập 100g

480.000 

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô lớn 500g

500.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực dẻo đặc biệt

600.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực khô câu size Trung (A1)

600.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực lá 1 nắng

600.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực khô câu (size SA)

620.000 

Hải Sản Miền Trung

Vây cá mập 250g

650.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực lá 1 nắng đặc biệt

700.000 

Hải Sản Miền Trung

Hải Sâm Khô

1.200.000