Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá nục khô

50.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 50gr

50.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Rong sụn

65.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bống khô 250gr

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chỉ vàng đặc biệt 250gr

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Rau câu chân vịt Lý Sơn

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Tép khô 300gr

110.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chuồn khô 300gr

115.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chuồn khô 500g

120.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá khoai khô 500gr

120.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển tóc tiên

120.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Vi cá đuối tẩm đặc biệt 250g

120.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Mực xé sợi sốt bơ tỏi 200gr

120.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Mực Rim Me MN 250gr

120.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá Sủng Sỉnh

125.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Đét Khô 300gr

130.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Mối Khô 300gr

130.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bống một nắng 300g

140.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm rút xương 200gr

140.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 100g

140.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Cá Thiều Que KL 250gr

145.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Cá Thu Tẩm KL 250gr

145.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm khô 500gr

165.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm khô 500g

165.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm sữa 500gr

165.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Tép khô 500gr

165.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bò khô đặc biệt 500gr

180.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá Khoai Khô đặc biệt 500g

180.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá bống khô 500gr

190.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá chỉ vàng đặc biệt 500gr

190.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá Hàm Ếch 500g

190.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Cá Mù U Khô 500g

190.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Đét Khô 500gr

195.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Hố Khô 500gr

195.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Mối Khô 500gr

195.000 

Hải Sản Miền Trung

Lươn biển khô 500g

195.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá đù một nắng 500gr

210.000 

Hải Sản Miền Trung

Khô cá thu cỏ 500g

215.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá Bống một nắng 500g

220.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô nhỏ 250g

220.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô lớn 250g

250.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Chả Cá Lý Sơn 1kg

300.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá cơm rút xương 500gr

330.000 

Hải Sản Miền Trung

Cá thu 1 nắng đặc biệt 1kg PT

420.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô nhỏ 500g

440.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Bào ngư 220gr

450.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Sá Sùng Khô 150gr

480.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực dẻo đặc biệt 500gr

500.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Tôm sú khô lớn 500g

500.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực lá 1 nắng đặc biệt

580.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Mực khô câu A3 500gr

600.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Mực lá 1 nắng

600.000 

Hải Sản Miền Trung

Vi cá mập 100g

600.000 

Hải Sản Miền Trung

Hải Sâm Khô 350gr

650.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực khô câu A1 500gr

850.000 

Hải Sản Miền Trung

Mực khô câu (size SA)

890.000 

Hải Sản Miền Trung

Vây cá mập 250g

900.000