Hải Sản Miền Trung

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 50gr

50.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Rong biển ăn liền 30gr

50.000 
Hết hàng

Hải Sản Miền Trung

Rong sụn

65.000 

Hải Sản Miền Trung

Rau câu chân vịt Lý Sơn

100.000 

Hải Sản Miền Trung

Rong biển tóc tiên

120.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Rong biển Nam Ô Đà Nẵng 100g

140.000