Đặc sản Đà Nẵng

Trà Hoàng Đế G9 250gr

60.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà cung đình G8 250g

90.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cung Đình Huế G9 250gr

100.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Trà Hoàng Đế G9 500gr

110.000 
130.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cung Đình G9 500g

190.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Mẫu Hậu 500g

200.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Minh Mạng 12 gói

200.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Trà Hoàng Đế G10 lớn (22 gói)

250.000 

Trà - Rượu - Cà Phê

Trà Cung Đình G10 20 gói

270.000