Hết hàng

Thảo mộc

Xà bông rau má

50.000 
70.000 
80.000 
Hết hàng

Thảo mộc

Bột quế Trà My

100.000 

Thảo mộc

Cao Lá Vằng 250g

100.000 
Hết hàng

Thảo mộc

Túi quế thơm 200g

100.000 

Thảo mộc

Quế cây 150g

135.000 
140.000 

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Thang thuốc Amacong nhỏ

150.000 
Hết hàng
150.000 
150.000 

Thảo mộc

Viên Hà Thủ Ô

160.000 
160.000 

Thảo mộc

Cao lá vằng 500g

190.000 

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Chuối hột rừng

200.000 
270.000 
280.000 
290.000 
Hết hàng
295.000 

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Thang ngâm rượu Minh Mạng nhỏ

300.000 

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Cá ngựa (nhỏ)

320.000 
Hết hàng

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Thang Thuốc AMACÔNG Lớn

400.000 
Hết hàng
400.000 

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Thang ngâm rượu Minh Mạng lớn

600.000 
Hết hàng

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Cá ngựa (lớn)

900.000 

Thang ngâm rượu, Bầu Đá - Hồng Đào

Thang ngâm rượu Minh Mạng đại

1.100.000