40.000 
Hết hàng

Mắm Miền Trung

Mắm cá rò 500gr Trâm Anh

60.000 

Mắm Miền Trung

Mắm rò PT

60.000 

Mắm Miền Trung

Mắm ruốc 200gr Dì Cẩn

60.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Mắm tép chua 500gr Trâm Anh

60.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Mắm cá cơm 500gr Trâm Anh

85.000 
85.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Cá Giò Dì Cẩn

85.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Dưa DC

85.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Mắm Nêm Dì Cẩn

85.000 
85.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Tôm chua nõn nhỏ

85.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Tôm Chua 500g Dì Cẩn

90.000 
Hết hàng

Đặc sản Đà Nẵng

Tôm chua nõn lớn đặc biệt (VC)

100.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Tôm chua nõn lớn đặc biệt

110.000 

Mắm Miền Trung

Mắm Ruốc 500g Dì Cẩn

120.000 
190.000 

Đặc sản Đà Nẵng

Nước Mắm Nam Ô ĐN40 500mlx2

230.000 

Mắm Miền Trung

Nước Mắm Nam Ô HT40

250.000