Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng tròn Quý Thạnh

18.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè Xửng giòn Thiên Hương 150g

25.000 
Hết hàng

Bánh Kẹo Đặc Sản

Kẹo Mè Xửng Thiên Hương 150g

27.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng giòn Thiên Hương

30.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng Quý Thạnh 300gr

35.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè Xửng Thiên Hương 225g

42.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng Quý Thạnh 410g

45.000 
45.000 
47.000 
75.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Kẹo Mè xửng Thiên Hương 500g

75.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng Thiên Hương tui 450g

80.000 
90.000