Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng tròn Quý Thạnh

18.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè Xửng giòn Thiên Hương 150g

25.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Kẹo Mè Xửng Thiên Hương 150g

25.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng giòn Thiên Hương

30.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng Quý Thạnh 300gr

30.000 
Hết hàng

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè Xửng Thiên Hương 250g

30.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng Quý Thạnh 410g

40.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè Xửng Thiên Hương 225g

40.000 
40.000 
45.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Kẹo Mè xửng Thiên Hương 500g

70.000 
75.000 
80.000 

Bánh Kẹo Đặc Sản

Mè xửng Thiên Hương dạng 450g

80.000