Cơ sở có quy mô, hàng hoá chất lượng. Nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Đến Đà Nẵng nên ghé cửa hàng để mua quà

https://goo.gl/maps/m3UKEzwwpoQ2

This entry was posted in . Bookmark the permalink.