Quà tặng Lưu Niệm

Zippo đồng

100.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Búp bê chuông

105.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Voi giả cổ trung

105.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Ba lô thổ cẩm Thái nhỏ

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Búp bê Nhật nhỏ

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Cô gái gánh mây lớn

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Đĩa cảnh sơn mài 15

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp nữ trang CN nhỏ

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp nữ trang vuông nhỏ

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp phấn sơn mài lớn

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hủ đường 10

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hủ đường khảm ốc 8

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa sơn mài đẹp lớn

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Ly lưu niệm ĐN

120.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Mũ phốt

120.000 
135.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa khảm ốc nhỏ

135.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Bi mắt mèo 50li

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Ghe đan mây nhỏ

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp nữ trang 9×18

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hủ đường khảm ốc 11

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa sơn mài

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lót ly khảm ốc

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Tô tre sơn mài

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Voi Cổ Dậm Tiền

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Xích lô đan mây

150.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Ba lô thổ cẩm Thái lớn

160.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Bàn tay xông trầm số 1

160.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Nón gân thêu ngoài

160.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Quả bí dừa

160.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa khẩm ốc lớn

165.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Xích lô sắt đỏ đen

170.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Tượng phật trung

175.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Chuông Gió Đồng (Nhỏ)

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Đĩa cảnh sơn mài 20

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Đĩa Phong Cảnh Đồng

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Ghe đan mây lớn

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Giỏ thổ cẩm Thái lớn

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp vuông

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hủ trà khảm ốc

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lót ly mây phi 8

180.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Bàn tay xông trầm số 2

190.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hủ đường 16

190.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hủ đường tre 14

190.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp nữ trang 12×20

200.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa sơn mài chữ A nhỏ

200.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lót ly mây phi 10

200.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng gỗ vân đẹp trung

200.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Hộp trang sức gỗ

210.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa khảm bầu lớn

210.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lư đồng nhỏ

210.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lư Xông Trầm

210.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Lọ hoa sơn mài chữ A lớn

220.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Tượng phật lớn

225.000 
250.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Búp bê Nhật lớn

250.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Đĩa sơn mài (bộ 3 cái)

250.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Nón gân thêu trong

250.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng gỗ vân đẹp lớn

250.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Bật lửa

250.000